Utiliteitsbouw

Utiliteitsbouw

Als het gaat om het (ver)bouwen van een bedrijfshal, winkel, kantoorpand opslagruimte, of school, dan zoekt u een aannemer voor utiliteitsbouw met de benodigde ervaring. Het vraagt om provisionele werkmannen in de utiliteitsbouw die weten aan welke eisen het gebouw moet voldoen zoals in het bouw besluit en ook nog de wensen behartigen. Dienstverlening kars is een bouw team van meer dan 30+ werkmensen in dienst.